Активна роля на българската адвокатура в процеса на реформи в правосъдието

По Конституция и закон Българската адвокатура е призвана да защитава правата и законните интереси на българските граждани. Неин дълг е, с обединените усилия на адвокатските съвети и водещата роля на Висшия адвокатски съвет като представителен орган на цялата Адвокатура, да отстоява върховенството на Правото и независимостта на Съда, сериозно застрашени от разрастващата се корупция, търговия с влияние и олигархични зависимости. 

В последните мандати на ВАдвС това не се случва и това искаме да променим. 

Адвокатурата трябва активно да участва в подготовката на законодателния процес, не само при обществените обсъждания на законопроекти, но и при тяхното изготвяне в работни групи и министерства, както и с предложения за законопроекти и изменения в закони. Изключително важна е и последващата им защита в комисиите на Народното събрание.

Основен акцент в работата на ВАдС трябва да бъдат законите, пряко засягащи дейността на адвокатите, като процесуалните кодекси, Законът за адвокатурата и ЗСВ.

Адвокатурата трябва активното да се включи в започналия конституционен дебат за съдебна реформа, който касае Прокуратурата, ВСС, Съдебната карта и промените в местната и родовата подсъдност на делата. Българската адвокатура трябва да има ясна позиция по тези въпроси и тя да се отстоява твърдо и решително, защото това засяга дейността на всички адвокати!

Като висш орган на Адвокатурата ще излезем с ясна и категорична позиция по тези теми и въпроси, която ще защитим във ВСС, пред народните представители и ще я обясним разбираемо на обществото. С активни контакти в правните среди, другите юридически професии и съсловни организации ще търсим подкрепа за нашите идеи и предложения, за да се изведе Адвокатурата до полагащото й се водещо място в правната област!

ВАДВС ще определи свои постоянни представители в Правната и други водещи комисии на НС, както и за комуникация с ВСС, с мандат за разговори. Тези представители ще отчитат периодично дейността си пред съвета.

Сподели