Създаване на национален клуб на адвоката

Наред с професионалното си развитие, адвокатите имат нужда да се развиват като личности и да поддържат интензивна комуникация помежду си в сфери, различни от строго професионалната им дейност. Създаването на пространства, даващи възможности за общуване в неформална среда и за организиране на различни прояви от културен, научен, спортен и развлекателен характер, ще създаде предпоставки за отваряне на адвокатурата към останалата част от обществото, чрез организиране на съвместни форуми и прояви, а от друга страна ще развие комуникацията между колегите в човешки план, което ще способства за подобряване на етиката в отношенията и развитие на взаимното уважение. Подобни пространства ще помагат за обогатяването на културния и обществен живот на колегите и задоволяване на техните потребности в това отношение.

Сподели