Създаване на социални и здравни фондове към ВАдвС в помощ на адвокатите.
Осигуряване на групови здравни застраховки при преференциални условия

Висшият адвокатски съвет може и трябва да договори при преференциални условия пакети за допълнително пенсионно и здравно осигуряване на адвокатите като покани всички дружества, предлагащи такива застраховки и проведе конкурентна, прозрачна и изцяло електронна тръжна процедура.

При сключване на рамков договор с обхват всички близо 14 000 адвокати, очаквано могат да се постигнат по-добри условия и цени, отколкото при индивидуално договаряне.

Така ще се реши проблемът с неясните критерии при отпускане на помощи на адвокати в материално затруднение и/или със здравословни проблеми;

ВАдС може допълнително да подобри условията за индивидуално подпомагане, като ограничи административните си разходи, пътувания, командировки и други нецелесъобразни разходи.

Сподели