Основни принципи на Адвокати за силна адвокатура

 • НЕЗАВИСИМА И САМОУПРАВЛЯВАЩА СЕ АДВОКАТУРА, ВОДЕНА ОТ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО И ПРАВОТО НА СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС;
 • РАВНОПОСТАВЕНОСТ С ОСТАНАЛИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ;
 • ДИАЛОГ И ТЯСНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИТЕ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ.
 • СЪТРУДНИЧЕСТВО С МАГИСТРАТСКАТА ОБЩНОСТ;
 • ПОЧТЕНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ;
 • ЕКИПНОСТ И ПРИЕМСТВЕНОСТ;
 • ОБЕКТИВНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА АДВОКАТУРАТА;
 • ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ;
 • ЗАЧИТАНЕ И УВАЖЕНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ОРГАНИ И ЛИЦА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ, КАКТО И ОТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;
 • САМОРЕГУЛИРАНЕ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ;
 • ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ И САМОИЗДРЪЖКА;
Сподели