Skip to main content

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, адвокатите, кандидатирали се за висши органи на адвокатурата, съставляващи екипа на „АДВОКАТИ ЗА СИЛНА АДВОКАТУРА“,

  • водени от желанието да сме в това състезание в името на промяната, от която се нуждае цялото ни съсловие,
  • споделяйки принципите и програмата в които сме се обединили и общото разбиране, че всеки от нас представлява носител на онези общочовешки ценности, необходими за реализацията им,
  • както и убеждението, че мисията ни може да бъде постигната единствено с общи усилия, в които всеки член от екипа ни е ценен,
  • като взехме предвид, че срещу наши отделни членове се предприемат действия от страна на представители на други екипи, домогващи се до възможността да бъде уронено доброто име, доверието между нас, както и лоялността ни,

декларираме, че

  • заставаме зад всеки един от членовете на екипа на „АДВОКАТИ ЗА СИЛНА АДВОКАТУРА“. Ние се познаваме, изградили сме доверие един в друг, формирано в продължение на дългогодишните си общи битки и знаем, че всеки от нас е носител на човешко достойнство и чест, висок професионализъм и етика и личностни качества, към които изпитваме респект. Нека никой не се опитва да разпространява неверни слухове и създава интриги между нас, защото единственото, което успява да постигне е презрение;
  • намираме за крайно неприемливо адвокати, макар и по време на предизборни битки, да използват средства на манипулации, преминаващи стандарта на интергритет, изискуем за състава на висшите органи, към които се стремят. Противни са ни средствата, с които наблюдаваме как тези колеги се отдалечават от разбирането за етиката между нас;
  • възприемаме разпространяването на лична кореспонденция и обвинения в неверни факти и обстоятелства срещу членове на екипа ни, включително и по социалните мрежи, като нарушаване на основни човешки права. Ние не толерираме подобно поведение и възприемаме сочените средства като опит в предизборна ситуация да се постигнат цели, каквито авторите им разбират, че не биха могли да постигнат, освен чрез тях. Но целта не може да оправдава използването на забранени средства и ние изразяваме своето категорично несъгласие.

Призоваваме всички колеги към чиста игра!

И нека свободните адвокати изберат своите представители във висшите органи на адвокатурата, водени от собствените си убеждения!

Сподели