Skip to main content

В участието си в предаването Евродиков адв. Демерджиев зае категорична позиция срещу отправените от премиера в оставка Борисов нападки срещу българските адвокати. Председателят на Пловдивската адвокатска колегия и кандидат за председател на Висшия адвокатски съвет припомни становището на водещите международни адвокатски организации срещу отъждествяването на адвокатите с техните клиенти от страна на политици и други търсещи евтин пиар на гърба на прогласените от Конституцията на Република България защитници на правата и законните интереси на юридически лица и граждани у нас.

Цялото участие:

 

Сподели