Skip to main content

Уважаеми български адвокати,

Скъпи колеги,

обръщаме се към Вас по повод предстоящите Общи събрания на адвокатските колегии, на които ще бъдат проведени и избори за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС). Софийска адвокатска колегия ще проведе Общото си събрание на 24 и 25.04.2021 г. от 8 ч. в хотел ‘Рамада’, с адрес: гр. София, бул. ‘Княгиня Мария-Луиза’ N 131. Ако сте член на друга колегия, вероятно ще получите имейл или информацията е публикувана на страницата на вашата колегия.

Тази година ОСАС, освен отчетно, ще бъде и изборно, тъй като участващите в него делегати ще излъчат представителите във Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет за следващите 4 години.

От името на екипа на ‘Адвокати за силна адвокатура’ призовавам всеки български адвокат, който има право да гласува на изборите за делегати, да упражни това свое право, като подкрепи онези кандидати, които в най-голяма степен заслужават колегиално доверие с оглед отговорността на всеки делегат при избора на висшите органи в адвокатурата.

Обръщаме се към Вас с този призив в полза на избирателната активност, защото тъкмо от избора на новия състав на висшите ни органи зависи много за бъдещето на нашата професия – ще има ли съвременен и адекватен закон за дейността ни, какви ще бъдат гаранциите да упражняваме професията си и не на последно място – кой и как публично ще олицетворява образа на българския адвокат.

Имайте предвид това и сторете нужното, за да подкрепите колегите си, приели да участват във вземането на тези толкова важни за нас и професионалната ни общност решения!

Ваш

адв. Иван Демерджиев

P.S. В случай, че не намерите информация за часа и мястото на провеждане на Общото събрание на вашата колегия, отговорете на този имейл или отправете запитване в най-голямата адвокатска група ФЕЙСБУК ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ, където се обсъждат всички важни теми свързани с Адвокатурата.

Сподели