Skip to main content

Уважаеми български адвокати,

Скъпи колеги,

На днешната дата – 16 април 2021 г., преди всичко бих желал да Ви поздравя с деня на българската Конституция и професионалния празник на юристите в България!

Казвам се Иван Демерджиев и се обръщам към вас като адвокат, част от най-голямата юридическа общност в България, и като един от вас.

В адвокатурата предстоят избори – Общите събрания на колегиите трябва да излъчат делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, а то на свой ред да избере състава на т. нар. ‘висши органи’ – Висш адвокатски съвет, Висш дисциплинарен съд и Висш контролен съвет.

В началото на месеца представих кандидатурата си за председател на ВАдС. Влизам в надпреварата заедно с екип от колеги, които уважавам и на които вярвам. Не на последно място – заедно заявяваме и програма, за чието изпълнение ще работим.

Кои, в тази връзка, са основните ни приоритети?

На първо място това е изпълване със съдържание на конституционната разпоредба, че Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се.

Затова и именувахме кампанията си ‘Адвокати за силна адвокатура’. В нашата представа тя е стожер в борбата за защита на върховенството на Правото и независимостта на съда и като такава е отговорна за създаването и поддържането на добра среда, в която да упражняваме професията си и която да сложи край на порочните практики в сферата на правораздаването.

За да бъде адвокатурата истински самоуправляваща се, трябва най-сетне да постигнем прекия избор на органите от всички адвокати, който съответства на принципа ‘един адвокат – един глас’. Това е възможно във всички други юридически професии като при магистратите работи и по електронен път. Анализът ни показва, че няма пречка да се превърне в действителност и при нас, което ще позволи всеки от вас да упражнява лично правото си на избор, а не опосредствано – чрез делегати.

Втория си приоритет също извеждаме директно от Конституцията на Република България, според която адвокатурата подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

За нас от ‘Адвокати за силна адвокатура’ това задължение върви ръка за ръка с категорични действия за подобряване на общественото и социалното положение на всички редови адвокати, така че да се гарантират и нашите права и интереси. Съвсем конкретно ще работим за законодателни промени за задължително участие на адвокати в исковите и изпълнителните производства, както и в охранителни производства с определен материален интерес, което в най-висша степен би охранило интересите на гражданите и юридическите лица в рамките на тези производства, в които не може да се реализира адекватна защита без професионална правна помощ.

На трето място поставяме акцент върху обективността, отчетността и прозрачността в органите на адвокатурата. Тук предлагаме създаването на единни регистри с протоколите, решенията и актовете на ВАдС, дисциплинарните актове, както и законопроектите, конституционните и тълкувателните дела, по които съветът е поканен да даде позиция. Разбира се, при спазване на всички приложими правила, в това число заличаване на лични данни и свеждане на достъпа само до действащите адвокати. Предвиждаме да се въведе реална отчетност на ВАдС пред ОСАС.

Последно, но не и по значение – при неприемане на годишния отчет на ВАдС за дейността и финансовия отчет, заявяваме своята готовност да подадем незабавно оставка като председател и съответно членове на съвета, защото нашето виждане е, че органите на адвокатурата са призвани да служат на българските адвокати и да го подпомагат в работата им, а не да упражняват безконтролно управленски и властови функции, забравили, че са равни на колегите си!

Подробна информация за мен, екипа и цялата ни програма можете да достъпите на сайта на Адвокати за силна адвокатура.

Актуалните съобщения и медийни отразявания публикуваме на Фейсбук страницата на екипа.

Колегите и аз сме готови да отговаряме на всички въпроси по кандидатурите и програмата. Ще съобщаваме за планирани срещи на живо и по места (в съответствие с действащите мерки), а онлайн сме на разположение и в най-голямата адвокатска в група социалните мрежи – Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА), в която участват над 3000 колеги. Присъединете се там, за да общуваме и дебатираме по важните за нас теми.

Вярвам, че подобен подход изразява уважение към колегите, които в края на този месец са призвани да излъчат своите делегати, защото провеждането на избори ‘на тъмно’, без излагане на конкретни платформи и истински дебат, не приляга на българската адвокатура, както и на интелекта и отговорността на българските адвокати!

Призовавам ви да следите нас и нашата кампания, да се включите с въпроси, предложения или обратна връзка, да вземете участие в организираните от Общите събрания на колегиите избори за делегати и да подкрепите кандидатите, които на ОСАС ще гласуват за силна, единна, последователна, почтена, етична и професионално компетентна адвокатура!

Ваш

адв. Иван Демерджиев

Сподели