Skip to main content

Адв. Иван Демерджиев излезе със становище по провеждането на на редовни общи събрания на адвокатските колегии и общо събрание на адвокатите от страната. Това се налага с оглед настоящата епидемиологична обстановка и наличната заповед на Министъра на здравеопазването, която препятства всякакви присъствени форми на събрания и провеждането на избори.

Становището е изпратено както до всички Адвокатски съвети в страната, така и до Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и лично до всеки от членовете му поотделно.

В него се акцентира върху това, че на предварително обявените и фиксирани в закона дати 24 и 25 април 2021 г. няма как да бъдат проведени общите събрания на адвокатските колегии, нито да бъдат избрани делегатите за участие в ОСАС на 25 и 26 май 2021 г. , без да бъде нарушена действащата заповед на министъра, която обвързва всички физически и юридически лица в страната! Също така се обръща внимание, че неприсъствено провеждане на ОС на адвокатските колегии е невъзможно, поради невъзможността за техническото му организиране в толкова кратки срокове, а дистанционно гласуване за избор на делегати е изцяло непредвидено в действащите разпоредби.

Именно поради това възниква въпросът, с какви делегати ще се проведе ОСАС на 25 и 26 май 2021 г., ако до 24 април заповедта на Министъра на здравеопазването не бъде променена или отменена, и общите събрания не могат да бъдат проведени?

Неизгодно и граничещо с безотговорност е, че на този фон висшият орган на адвокатурата мълчи.

Ето защо адв. Демерджиев и екипът на Адвокати за силна адвокатура призовават ВАдС да се произнесе ясно и еднозначно по този въпрос, като укаже на Адвокатските съвети в страната, че в случай, че насрочените за 24 и 25 април общи събрания на адвокатските колегии от страната, не се проведат, то следва да организират и изпратят за участие в Общото събрание на адвокатите от страната, което е насрочено и ще се проведе на 25 и 26 май 2021 г., делегатите, избрани на общите събрания на адвокатските колегии, проведени на 25 и 26 януари 2020 г. При всяко положение ВадвС трябва да се произнесе ясно и еднозначно по този въпрос, като задължително съобрази Закона и заповедта на министъра на здравеопазването и да стори това незабавно, с оглед на факта, че до насрочените ОС на колегиите остават само 10 дни. Надяваме се, че и адвокатските съвети ще поставят този въпрос с цялата му сериозност и ще изискат бърз отговор!

Пълния текст на становището можете да достъпите тук.

Сподели